Lupa kuolla, kun aika on

Kuolemaan liittyy hyvin paljon erilaisia tunteita, sekä kuolevalla että hänen läheisillään. Se on ainutkertainen tapahtuma elämänkaarella, jonka viimeisen osan lopulta joutuu läpikäymään yksin, vaikka hyvin pitkälle läheiset, ammattilaiset ja esimerkiksi hoitoyksikön vapaaehtoiset voivatkin kuolevaa saatella – aina sinne kuoleman porteille saakka. Kuolema tarkoittaa aina luopumista, muistojen merkityksen korostumista, surua ja lopulta kuoleman hyväksymistä. Jokin muuttuu […]

Lue lisää Lupa kuolla, kun aika on