Millaista on työ saattohoidossa?

RK4

Lähes joka viikko joku kysyy, millaista on työskennellä saattohoitokodissa. Jaksaako työtä hyvin? Entä millaista on, kun jokainen potilas kuolee? Kuinka pärjäätte omaisten ja läheisten kanssa? Turtuuko kuolemaan? Tottuuko suruun? Mitä on ammatillisuus jatkuvan kuoleman keskellä? Itkeekö henkilökunta koskaan?

Hengästyttäviä kysymyksiä, ihanaa kun kysytään. Kiitos siitä.  

Myönnän, saattohoitotyö ei ole aina helppoa. Jatkuva kuoleman kohtaaminen on maailma, jossa tasapainoilet elämän ja kuoleman teemojen rajamailla päivittäin. Kuoleman läheisyyteen liittyy aina eri tavalla tunteita, kuin missään muussa elämän osa-alueella, niin potilaalla, läheisillä kuin työntekijöilläkin. Samaan aikaan on kuitenkin läsnä kiitollisuus siitä, että voi tehdä niin merkityksellistä työtä ja on niin paljon asioita, joista työhön saa voimia. Työ on siis monella mittarilla myös erityisen palkitsevaa.

Olen usein vastannut kysymyksiin, että saattohoitokodissa työskentelevillä on äärimmäinen sisukkuus ja lujuus yhdistettynä hereillä olevaan herkkyyteen ja inhimillisyyteen – se on sekä tarvittavan nopean toimintakyvyn että kohtaamisissa onnistumisten edellytys. Tämä on alati kehittyvä ja liikkeessä oleva ominaisuus, joka näkyy päivittäin.

Työntekijöiden hyvinvointi korostuu johtamistyössä ja todellisuutta on se, että saattohoitokotiin ei mahdu mitään ylimääräistä painolastia, jota työntekijät joutuisivat kantamaan. Panostamme merkittävästi siihen, että asiat ratkotaan heti, työntekijät valitaan huolella, työnohjaaja on ammattitaitoinen ja tiimi on tiivis ja täysin avoin tukemaan toisiaan. Pyrimme siihen, että mikään ylimääräinen stressitekijä ei häiritse perustyötä, voimavarojen on saatava ohjautua täysin potilaan ja hänen läheistensä asioiden hoitamiseen. Tässä on tavoitetta kerrakseen – ja iso vastuu. On uskallettava sanoa ääneen, että kuolevien kanssa työskentely ei sovi kaikille, esimerkiksi eripuraa luoville persoonallisuuksille. Hyvä johtamisjärjestelmä tukee toimintaa. Myös sijaiset ovat talossa jo työskennelleitä tai harjoittelun tehneitä tuttuja hoitajia, joka entisestään tuo hyvää virtaa yhdessä tekemiseen. 

Tavoitteiden onnistuessa sen tuntee kaikessa, mitä teemme. Kun saamme tehdä perustehtäväämme, tunnemme kiitollisuutta ja koemme, että autamme parhaamme mukaan ihmisiä heidän ainutkertaisissa elämäntilanteissaan. Työssä auttaa jaksamaan se, että näemme potilaan hoidon hyödyttävän häntä, voimme auttaa, lievittää kipua ja ottaa vastaan kaiken sen tunnekuorman, minkä potilas haluaa purkaa.

On myös ainutkertaista ja etuoikeutettua kuunnella potilaiden ja heidän läheistensä elämänhistoriaa, muistoja, oppia siitä, mikä on ollut merkityksellistä. Kuuntelemme kertomuksia ja joskus potilaat nauravat muistoilleen niin, että siihen on mitä luontevinta yhtyä sydämestään mukaan iloon. Saattohoitovaiheessa on vielä niin paljon elämää, että sitä on vaikea käsittää, ennen kuin sen näkee. Tärkeää ovat päivittäiset pienet keskusteluhetket, läheisten kanssa läsnäolo, pienten mielitekojen täyttäminen. Näiden kautta syntyy uskomattoman hienoja ilon hetkiä, jolloin ymmärtää syvimmillään sen, kuinka paljon elämää mahtuu vielä yhteenkin päivään, joskus yhteen tuntiin.

Kuolemaan ei koskaan kokonaan totu. Mielestäni se on hyvä niin. Jokainen kuolema on erilainen. Pysähdymme jokaisen kuoleman äärelle, hetki on ainutkertainen ja arvokas. Mietimme aina, millainen potilaan elämän loppuaika oli täällä meillä Koivikko-kodin saattohoidossa. Missä onnistuimme, mitä voisimme tästä oppia.

Arkea on, että jokainen saattohoitokodin työntekijä itkee joskus. Sekin on vain kohdattava ja täällä meillä liikutuksen kyyneleet kertovat siitä, että olemme hereillä ihmisyydelle ja työllemme. Itse esimerkiksi itkin viimeksi silloin, kun potilaan pieni lapsi lähti muun perheen kanssa kotiin päin, ja pihassa autoon noustessa hänellä oli pienet sormet jääneet auton oven väliin. Liikutuin siitä, kuinka kohtuutonta elämä on pienelle lapselle, joka on saattamassa kuolevaa vanhempaansa ja sitten ne pienen pienet sormet – että niidenkin piti jäädä vielä oven väliin tässä nimenomaisessa hetkessä. Myötätunnon aalto vain on joskus niin voimakas. Ammatillisuutta oli se, että hoidimme niitä pieniä sormia tuossa kansliassa kylmähauteella ja jäätelöllä siihen hetkeen asettuen, ja itkin vasta kotimatkalla autossa. Sen jälkeen taas helpotti. Lapset selviytyvät ihmeellisellä tavalla. Elämä oikeasti kantaa, vaikka joskus toivon, että ihmiset pääsisivät hieman helpommalla tässä elämässä. Ne pienetkin ihmiset. 

Täällä saattohoitokodissa olemme kukin ihan tavallisia ihmisiä, perheinemme, harrastuksinemme, haaveinemme. Ihanaa niin – saamme olla juuri sellaisia kuin olemme. Uskon aitouteen, inhimillisyyteen ja siihen, että työllä saattohoitokodissa on merkitystä.

sydänlämmöllä, Riikka Koivisto, johtaja, saattohoitokoti Koivikko-koti

 

Saattohoitokodin johtajan ajatuksia henkilökunnastaan

Johtaja – rakasta henkilökuntaasi. Siinä on se moodi, jonka haluan jokaisen johtamistyötä tekevän ottavan harkintaan. Sana rakkaus on toki voimakas sana, johon jokainen liittää omia merkityksiään. Osalle sana on suhteessa lapsiin ja kumppaniin, perheeseen tai ystäviin. Osa kertoo rakastavansa työtään. Osa haluaa osoittaa rakkauttaan kanssakulkijoita kohtaan tekemällä pieniä hyviä tekoja tuntemattomillekin. Se, mitä haluan ymmärrettävän rakasta henkilökuntaasi sanomalla, on halu nähdä henkilökunnassa kaikki se hyvä, mitä siellä on. Se tarkoittaa kykyä ihailla sitä, mitä henkilökunta saa aikaan perustyötään tekemällä, kykyä ja halua sanoittaa tai osoittaa arvostusta, halua kertoa henkilökunnan osaamisesta eteenpäin. Se tarkoittaa kykyä katsoa ja nähdä, kykyä kuulla ja kuunnella, kykyä puuttua ja neuvotella, tavoitella, ohjata. Se tarkoittaa kykyä sekä uskallusta antautua sille, että voit oppia työntekijöiltäsi jotakin sellaista, jota ilman heitä et koskaan oppisi työstä tai itsestäsi.

Viime viikkoina olen jälleen kerran moneen kertaan ilahtunut siitä, miten huikealla ammattitaidolla hoitohenkilökunta tekee työtään suhteessa potilaisiin, heidän läheisiinsä, kollegoihinsa ja ympäröivään verkostoon. Saattohoito on erityisen vaativa osa-alue monella tapaa. Kuoleman läheisyydessä työskenteleminen on erilaista eikä työ sovi kaikille. On tietenkin osattava laajalti kivunhoidon ja muun oirehoidon alueelta, mutta samaan aikaan on kestettävä kuoleman läheisyyteen liittyviä tunnepurkauksia sekä potilailta että läheisiltä, lääkitessä ja hoivatessa on osattava kuunnella, sanoittaa tapahtuvaa ja tulevaa, uskaltaa käydä ne rankimmatkin keskustelut. On osattava antaa tukea ja olla ihminen ihmiselle. On tunnistettava se, mikä juuri nyt on tärkeää. Uutta mahdollisuutta ei ehkä enää tule. On myös itse oltava sinut kuoleman teeman kanssa.

Työhuoneeni on kohtuullisen keskellä taloa, ja kuulen hoitohenkilöstön käytännön työn äänet hyvin. Lohduttava puhe ja kuolemaan liittyvien asioiden keskusteleminen avoimesti, kiihkotta, lämmöllä ja hyväksyen, on jotakin sellaista, jonka toivoisin joskus kaikkien kuulevan. Se puhuttelee. On monta tilannetta, jossa tunnen pohjatonta nöyryyttä ja kunnioitusta sen edessä, miten hoitajat osaavat tuon keskustelun tehdä. Kuoleman lähellä he uskaltavat myös pitää potilasta siinä maailmassa, joka vielä on yhtä totta kuin lähestyvä kuolemakin, nimittäin siinä, että elämää vielä on. He tunnistavat hetket, jolloin voi kertoa hupaisia asioita päivän kulusta tai maailman uutisotsikoista. Olen joskus saanut vedet silmiini tällaisissa kevyemmissäkin hetkissä, kun olen työhuoneessani oman työni ohella kuunnellut potilaan ja hoitajan nauravan hervottomassa hepulissa jollekin asialle. Olen liikuttunut siksi, että olen tuntenut niin suurta kiitollisuutta siitä, miten hoitajat osaavat tuoda oikeaan hetkeen pienen tuulahduksen maailmasta, tarttua potilaan pieneen heittoon rakentaen siitä mainion herkullisen hetken. Elämä ei silloin sammu ennen aikaansa, vaan niin paljon elämyksiä ja pieniä hetkiä on koettavana.

Aivan samalla tavoin ajattelen todella ihmisten parasta haluavista lääkäreistä, jotka meillä työskentelevät, tukipalveluiden väestä, joka tarmolla ja taidolla huolehtii siitä, että potilaalla on viihtyisät, siistit tilat ja niin maukasta ruokaa. Ja toimiston ihmeitä tekevästä toimistopäälliköstä, joka sujahtaa tehtävään kuin tehtävään hymyssä suin ja kaikkia kannustaen. Tai upeista elämäniloa ja myötätuntoa tuovista vapaaehtoistyöntekijöistä. Osastonhoitajan tahtotila korkealuokkaiselle ja osaavalle hoidolle, sekä vankkumaton työ perustyön pitämisessä keskiössä on korvaamatonta. Oli aivan pakko sanoa hänelle, että ymmärtääkö hän ollenkaan itse, miten huikeaa työtä hän tekee. Siinä hän sitten virnuili vastineeksi, mutta hetki oli varmasti meille molemmille tärkeä. Ihailen myös sijaisiamme, jotka ovat osa työyhteisöämme, ja sujahtavat rytmiin mukaan heti saapuessaan. Olen kiitollinen. Olen niin kovin kiitollinen heistä.

Rakasta henkilökuntaasi!

terveisin, Riikka Koivisto

Lupa kuolla, kun aika on

RK4Kuolemaan liittyy hyvin paljon erilaisia tunteita, sekä kuolevalla että hänen läheisillään. Se on ainutkertainen tapahtuma elämänkaarella, jonka viimeisen osan lopulta joutuu läpikäymään yksin, vaikka hyvin pitkälle läheiset, ammattilaiset ja esimerkiksi hoitoyksikön vapaaehtoiset voivatkin kuolevaa saatella – aina sinne kuoleman porteille saakka. Kuolema tarkoittaa aina luopumista, muistojen merkityksen korostumista, surua ja lopulta kuoleman hyväksymistä. Jokin muuttuu pysyvästi.

Keskustelin tänään pitkään puolisonsa menettäneen henkilön kanssa siitä, millaista on antaa toiselle lupa kuolla pitkän sairauden jälkeen. Kuoleman lähestyessäkin monesti on mielessä vielä ajatuksia siitä, jos vielä voisi olla yhdessä muutamia viikkoja, tai ainakin muutamia päiviä. Ehkä jouluun? Toivo ja lohduttomuus käyvät köydenvetoa.

Voiko kuolevalle sanoa: ”Saat luovuttaa, saat kuolla jos olet jo kovin väsynyt”.  Sanat kuulostavat ehkä pelottavilta, jos ei ole ollut kuolevan vierellä. Kun on kuolevan vierellä, joskus pitkäänkin, sanoissa onkin yhtäkkiä sisältöä, joka luo toivoa. Kyse on kuoleman väistämättömyydestä ja sallimisesta. On suuri asia sanoittaa se, antaa lupa kuolla, kun aika on. Toivo on muuttanut muotoaan. Sairauden alussa oli toivo paranemisesta, sairauden edetessä toivoa oli hyvistä hoidoista, jotka pitivät sairautta kurissa. Ja kun sairautta hidastavia hoitoja ei enää ole, toivoa on siinä, että saa hyvää hoitoa, kipuja, hengenahdistusta, pahoinvointia hoidetaan, ei jää yksin. Otetaan kädestä, puhutaan, ollaan hiljaa, nauretaan, itketään, kinastellaan, sovitaan. Vaikka sairaus aiheuttaa kärsimystä, se on myös ajan suhteen armollinen, sillä se mahdollistaa hyvästien jättämisen ja mahdollisesti myös eri elämänkenttien keskeneräisten asioiden loppuun saattamisen ja valmistautumisen tulevaan. Lopulta toivo on kärsimyksen päättymisessä.

Elämää mahtuu niin käsittämättömän paljon myös muutamaan viikkoon, muutamiin päiviin. Melkein kuin ajan kuluminen olisi hidastunut. Huomio on siinä, mitä tässä hetkessä on läsnä. Mikä juuri tänään, juuri nyt on oikeastaan tärkeää? Elämän ja kuoleman välissä tuntuu olevan hyvin ohut verho. Pieni henkäys, se yksi ja viimeinen – ja ihminen on kuollut. Jäljelle jää hiljaisuus, kuoleman hiljaisuus. Se ei ole pelottava hiljaisuus, vaan tuossa hiljaisuudessa on palanen ikuisuutta. Jotakin, mitä on mahdoton sanoittaa. Sen voi tuntea.

Puolisonsa menettäneen henkilön valinta oli sanoa kuolevalle puolisolleen ääneen: ”Sinulla on lupa kuolla”. Millaista se oli? Rehellistä. Viesti siitä että tänne jäävät ikävöivät, rakastavat ja selviytyvät. Ymmärrystä siitä että toinen on väsynyt. Sanojen lausuminen ei ollut pelottanut. Niiden jälkeen oli vielä muutama päivä aikaa olla yhdessä, tietoisena väistämättömästä, mutta vielä tässä, loppuun saakka. Ei sanomattomia sanoja, ei kesken jääneitä asioita, kunnioitus ja kiitollisuus. Suurin kaikista – rakkaus.

Aikaa ei ole rajattomasti. Yleensä meidän ei tarvitse ajatella sitä erityisesti keskellä elämää. Saattohoidossa ymmärrys ajan rajallisuudesta kuitenkin korostuu. Ainakin minä saattohoidon kentällä työskennellessäni kysyn itseltäni usein keskellä arkeakin seuraavaa: Miten Sinä haluat käyttää juuri tämän päivän, tämän hetken? Mikä lopulta on tärkeää? Riikka